วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

หัวเรือพิทยาคมไปแข่งละครสั้นSkit 6-10 มกราคม 2557 ณ อ.เชียงคาน จ.เลย (รัก...เลย...เชียงคาน)

บรรยากาศการเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งละครสั้นภาษาอังกฤษระดับม.ต้นและม.ปลาย ณ เชียงคาน
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศในระัดับชั้นม.ต้นและม­.ปลายของจังหวัดและได้เป็นตัวแทนการไปแข่ง­ละครสั้นภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเ­หนือต่อไป ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2557 ผู้ฝึกซ้อมโดย นายวิชาญ ปิดสายะ และนางสาวพรพรรณ ไชยสุวรรณ

กิจกรรมnew year party 2014 หัวเรือพิทยาคม


Happy New Year 2014

27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2557 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม มีกิจกรรมต่างๆมากมายประกวดการเต้นคัพเวอร­์แดนซ์ - การแสดงของแต่ละชั้นปี - การประกวดส้มตำลีลา - การประกวดการแต่งกายเป็นซานต้าและซานตี้