อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน


อัตลักษณ์         –      มารยาทงาม


................................................

เอกลักษณ์        –      สืบสานประเพณีท้องถิ่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น