วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

28-30 มิ.ย.2563 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม จัดอบรมโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ ณ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม และ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ รร.มัธยมตากสินระยอง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น