วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ปี 2556


Maha Sarakham “Educational Contest”
Maha Sarakham Administrative Local Organization, holds its annual inter school educational contest. The competition was participated by 20 secondary schools along Maha Sarakham province. Every school was encouraged and persuaded to submit their entries for different level of categories, based on the chosen representatives field of interest and expertise.
The showcase of talent was held in Maha Sarakham Knowledge Park last November 20, 21, 2013.
Huarueapittayakhom School took the major awards in Musical instruments contest for individual level, Painting/Drawing category and the English drama presentation.
Huarueapittayakhom School had also received will probably represent Maha Sarakham province for the incoming Northeastern regional competition.

The entire educational activity will widens every participants Knowledge and develop individual talent, skills, capabilities and pitentials.  
 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมร่วมจัดกิจกรรมสอบธรรมะสนามหลวง
    
    
Policy form Buddhist Organization
28 November 2013 many schools in Thailand had a test about the Buddhist’s principles. The writing exam was done in the morning and multiple choices were done in the afternoon.  
In this test there are 830 students from 4 schools that came for the exam at      Huarueapittayakhom School such as Khutaor School, Ratprachanukro 17 School, Chokwang School and Huarueapittayakhom School.
There were 20 monks from different areas worked to produce and provide the questionnaires. The examination was administered by the teachers from Huarueapittayakhom School and teachers from another school.
The examinations started at 09.00 a.m. and finished 04.00 p.m.  The participation of monk teachers and students promote the success of the annual activity about Buddhist Organization.
                                                                             Amnat  Lion
                                                                             Don Don

                                                                  Huarueapittayakhom School

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลูกเสือหัวเรือพิทฯเข้าค่ายพักแรมประจำปี2555
นักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่าย 26-27 มกราคม 2555 
ณ ค่ายลูกเสือศิรประภา ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จังหวัดสุรินทร์

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

นักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
คุณครูวิชาญ ปิดสายะ
คุณครูสมนึก  เทพทองพูล
และ
คุณครูพรพรรณ  ไชยสุวรรณ
ผู้ควบคุมและดูแลนักเรียนในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของคุณตา สงัด  คำภักดี
ที่บ้านดอนเม็กป่าแถม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา 2556

มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - การแสดง Sci-Show 
การประกวดเต้น Cover dance - การประกวดชุดRecycle 
ลองกดเข้าไปรับชมดูนะ

สัมภาษณ์คนเก่งม.6 ปี 2555

น.ส.พันนิดา มีธรรม และ น.ส.พัชราภรณ์  สุึขกรมใส

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สารคดีเกี่ยวกับป่าชุมชนโคกใหญ่

เด็กเด็กนักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
และ
คุณครูวิชาญ  ปิดสายะ
ร่วมกันถ่ายทำเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนกับป่าพื้นใหญ่ผืนสุดท้ายของจังหวัดมหาสารคาม

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2552

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2552

ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2553

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2553

ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2554

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2554

ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2555

ชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย
รางวัลงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2555


ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ
อ.พรพรรณ  ไชยสุวรรณ

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ต้น ปี 2555

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ต้น
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2555

ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ
อ.พรพรรณ  ไชยสุวรรณ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คิดดี - ทำดี - พูดดี

นโยบาย ผอ.อำนาจ  ไลออน ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม