วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557


โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมบริการตัดผมให้กับนักเรียนที่ทรงผมผิดระเบียบ

ต้อนรับเปิดเทอม 2557
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เกษตรพอเพียง โครงการSBMLD
ณ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา