กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


คุณครูธวัชชัย  วิชัยศร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาเอกดนตรี


คุณครูจันทรัสม์  ปักเกโส
วิชาเอกนาฏศิลป์


คุณครูราตรี  ประเศรษโฐ
วิชาเอกศิลปะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น