วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ค่ายโลก-คน-จิต รุ่นที่3 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

ค่ายโลก-คน-จิต รุ่นที่3 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
23-25มกราคม2558 พี่พี่นักศึกษาจาก สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้น้อง ม.5 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมได้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า พี่น้ำ จริญา จุลนาค เป็นประธานค่ายจ้า