วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทีมหัวเรือพิทยาคมวอลเลย์บอลชาย16และ18 
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งข­ันกีฬาโรงเรียนสังกัดอบจ.มหาสารคามประจำปี­การศึกษา2557
ทั้งประเภททีมชายอายุไม่เกิน16ปีและ18ปี