วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา 2556

มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - การแสดง Sci-Show 
การประกวดเต้น Cover dance - การประกวดชุดRecycle 
ลองกดเข้าไปรับชมดูนะ

สัมภาษณ์คนเก่งม.6 ปี 2555

น.ส.พันนิดา มีธรรม และ น.ส.พัชราภรณ์  สุึขกรมใส

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สารคดีเกี่ยวกับป่าชุมชนโคกใหญ่

เด็กเด็กนักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
และ
คุณครูวิชาญ  ปิดสายะ
ร่วมกันถ่ายทำเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนกับป่าพื้นใหญ่ผืนสุดท้ายของจังหวัดมหาสารคาม

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2552

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2552

ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2553

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2553

ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2554

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2554

ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2555

ชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย
รางวัลงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2555


ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ
อ.พรพรรณ  ไชยสุวรรณ

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ต้น ปี 2555

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ต้น
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2555

ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ
อ.พรพรรณ  ไชยสุวรรณ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คิดดี - ทำดี - พูดดี

นโยบาย ผอ.อำนาจ  ไลออน ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม