วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

16 มิถุนายน 2559 นักเรียนม.ปลาย จำนวน 40 คน 
อบรมยุวชลกร ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ขอขอบคุณสำหรับทุกข้อ Comment และคำแนะนำดีดีครับ 
พวกเราชาวหัวเรือพิทยาคมพร้อมนำไปปฏิบัติครับ
กิจกรรมไหว้ครู 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

3 มิุนายน 2559 ละครสั้นภาษาอังกฤษ เรื่อง นางทาส 
ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามไปแข่งระดับภาคที่ จังหวัด ขอนแก่น 
ในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2559
2 มิุนายน 2559 ชนะเลิศ จินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ 
ตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม ไปแข่งขัน ณ จังหวัด ขอนแก่น 
26-28 กรกฏาคม 2559 กลุ่มสาระศิลปะจ้า