วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

2 มิุนายน 2559 ชนะเลิศ จินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ 
ตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม ไปแข่งขัน ณ จังหวัด ขอนแก่น 
26-28 กรกฏาคม 2559 กลุ่มสาระศิลปะจ้า
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น