วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ขอขอบคุณสำหรับทุกข้อ Comment และคำแนะนำดีดีครับ 
พวกเราชาวหัวเรือพิทยาคมพร้อมนำไปปฏิบัติครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น