วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมธรรมดี...ได้ดี หัวเรือพิทยาคม

26-27กรกฏาคม2557ครอบครัวร่วมใจส่งเสริมเด­็กไทยธรรมดี...ได้ดี
โดยท่านนายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม


หัวเรือพิทยาคมร่วมงานออนซอนกลองยาว2557

19-21 ธันวาคม 2557 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านปี2557 ณ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ อบต.นาข่าที่ให้การสนับสนุนและมอบโอกาสให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีท้องถิ่น