วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เด็กๆหัวเรือพิทยาคม วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นี้ 
เปิดเทอมแล้วนะครับ อย่า! ลืมมาโรงเรียนนะ คุณครูคิดถึง

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์
ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนจากชุมชนในเขตพื้นที่บริการเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ นายสำรวย อิทธิแสง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะผู้นำ
และชาวบ้านหนองบัวทอง
บริจาคข้าวสาร 1 กระสอบใหญ่ ให้กับค่ายนักกีฬาโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
ขอขอบคุณมากๆครับ


ขอขอบคุณ นางทองย้อย บุญมาตุ่น ผู้ใหญ่บ้านซองแมว ,ชาวบ้านซองแมว 
และชาวบ้านนาฝาย ที่ได้ ร่วมบริจาคข้าวสาร1 กระสอบและขนม 1 ห่อใหญ่ 
ทางโรงเรียนครูผู้ฝึกซ้อมและนักกีฬาทุกคนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คลิปสนุกแบบไม่ไร้สาระ
16 กันยายน 2559 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
นำนักเรียนไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ อ.เสลภูมิ 
และ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

1 - 2 กันยายน 2559 
อ.วิชาญ ปิดสายะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
ได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรนันทนาการ
ค่ายภาษาจีน โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยา
ขอขอบพระคุณมากครับที่ให้โอกาสในครั้งนี้