วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ฝากประชาสัมพันธ์ จากท่านผู้อำนวยการ ผอ.ดร.ชูชาติ สิทธิสาร
รับสมัคร สอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 นาย มีหลายที่ 
กดเข้าไป อ่านตามลิ้งค์ต่างๆเหล่านี้ๆได้เลยจ้า ใครที่สนใจและมีคุณสมบัติครบ เชิญเลยครับ

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

คลิปกิจกรรม ถวายอาลัยแด่ "ในหลวง รัชกาลที่๙" ( พ่อหลวงของแผ่นดิน )
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม


4 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมและผู้ปกครองชุมชน
ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่ "ในหลวง รัชกาลที่๙" ( พ่อหลวงของแผ่นดิน )
31 ตุลาคม 2559 ท่านผอ.ดร.ชูชาติ สิทธิสารและคณะครูโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
ร่วมผูกแขนหลานชายลูกคุณครู อรพรรณ หันแถลง
27-28 ต.ค.59 อบรมเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เด็กๆหัวเรือพิทยาคม วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นี้ 
เปิดเทอมแล้วนะครับ อย่า! ลืมมาโรงเรียนนะ คุณครูคิดถึง

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์
ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนจากชุมชนในเขตพื้นที่บริการเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ นายสำรวย อิทธิแสง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะผู้นำ
และชาวบ้านหนองบัวทอง
บริจาคข้าวสาร 1 กระสอบใหญ่ ให้กับค่ายนักกีฬาโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
ขอขอบคุณมากๆครับ


ขอขอบคุณ นางทองย้อย บุญมาตุ่น ผู้ใหญ่บ้านซองแมว ,ชาวบ้านซองแมว 
และชาวบ้านนาฝาย ที่ได้ ร่วมบริจาคข้าวสาร1 กระสอบและขนม 1 ห่อใหญ่ 
ทางโรงเรียนครูผู้ฝึกซ้อมและนักกีฬาทุกคนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คลิปสนุกแบบไม่ไร้สาระ
16 กันยายน 2559 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
นำนักเรียนไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ อ.เสลภูมิ 
และ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

1 - 2 กันยายน 2559 
อ.วิชาญ ปิดสายะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
ได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรนันทนาการ
ค่ายภาษาจีน โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยา
ขอขอบพระคุณมากครับที่ให้โอกาสในครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

16 กันยายน 2559 
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม นำนักเรียนไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์
 ณ อ.เสลภูมิ และ พระมหาเจดีย์ไชยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
สนุกแบบไม่ไร้สาระ


วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

10 กันยายน 2559 อ.ประนอม หันทะยุง หัวหน้างานวิชาการ 
ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ณ สพม. เขต26 จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2559 ฝ่ายปกครองและนักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์


5 - 15 กันยายน 2559 รด.-นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกประจำปี 2559 ณ ร.ร.หนองเหล็กศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

7-9 กันยายน 2559 ผอ.ดร.ชูชาติ สิทธิสารและคณะครูการเงินพัสดุ
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทำเแผน การเงิน การบัญชีและพัสดุ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ณ จังหวัดอุบลราชธานี