วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

7-9 กันยายน 2559 ผอ.ดร.ชูชาติ สิทธิสารและคณะครูการเงินพัสดุ
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทำเแผน การเงิน การบัญชีและพัสดุ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น