วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ข่าวด่วน! โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกสังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2559 นี้ สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ วันที่ 4 เมษายน 2559 นะครับ ใครสนใจหรือมีญาติพี่น้อง ช่วยบอกช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับ รายเอียดและใบสมัครโหลดตามนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

เผยแพร่งานวิจัยเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของนางราตรี ฉวีวงค์

ขออนุญาต เผยแพร่งานวิจัยเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ของนางราตรี ฉวีวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
เรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม