วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

เผยแพร่งานวิจัยเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของนางราตรี ฉวีวงค์

ขออนุญาต เผยแพร่งานวิจัยเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ของนางราตรี ฉวีวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
เรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น