กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


คุณครูพัชรินทร์  หาโกสีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาเอกเกษตรคุณครูธนงศักดิ์  วงษ์อามาตย์
วิชาเอกเกษตรคุณครูจิระนันท์  ทับพิลา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์คุณครูเบญญาดา  อัฐนาค
วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น