วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

 22-24สิงหาคม2563 ณโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อบรมโครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม (กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น