วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

23 สิงหาคม 2559 โครงการจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนพัฒนาวิชาการเข้ม 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัด อบจ.มหาสารคาม ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น