วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
มีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า อย่างสนุกสนาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น