วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมนักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15-19  สิงหาคม 2559

รายการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย
การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย
การแข่งขันเรียงความวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น