วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมได้เป็นตัวแทน อบจ.มหาสารคาม
เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 24
ณ จังหวัดขอนแก่น 2 รายการ ได้แก่
                         1. ละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ปลาย 
                            ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 3
                         2. ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบจินตลีลา ระดับ ม.ปลาย 
                            ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น