วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

5 - 15 กันยายน 2559 รด.-นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกประจำปี 2559 ณ ร.ร.หนองเหล็กศึกษาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น