วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

1 - 2 กันยายน 2559 
อ.วิชาญ ปิดสายะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
ได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรนันทนาการ
ค่ายภาษาจีน โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยา
ขอขอบพระคุณมากครับที่ให้โอกาสในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น