วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หัวเรือพิทยาคมร่วมงานออนซอนกลองยาว2557

19-21 ธันวาคม 2557 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านปี2557 ณ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ อบต.นาข่าที่ให้การสนับสนุนและมอบโอกาสให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีท้องถิ่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น