วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ต้น ปี 2555

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ต้น
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2555

ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ
อ.พรพรรณ  ไชยสุวรรณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น