วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2552

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2552

ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น