วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รางวัลชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย ปี 2555

ชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย
รางวัลงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2555


ผู้ฝึกซ้อม
อ.วิชาญ  ปิดสายะ
อ.พรพรรณ  ไชยสุวรรณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น