วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สารคดีเกี่ยวกับป่าชุมชนโคกใหญ่

เด็กเด็กนักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
และ
คุณครูวิชาญ  ปิดสายะ
ร่วมกันถ่ายทำเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนกับป่าพื้นใหญ่ผืนสุดท้ายของจังหวัดมหาสารคาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น