วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ปี 2556


Maha Sarakham “Educational Contest”
Maha Sarakham Administrative Local Organization, holds its annual inter school educational contest. The competition was participated by 20 secondary schools along Maha Sarakham province. Every school was encouraged and persuaded to submit their entries for different level of categories, based on the chosen representatives field of interest and expertise.
The showcase of talent was held in Maha Sarakham Knowledge Park last November 20, 21, 2013.
Huarueapittayakhom School took the major awards in Musical instruments contest for individual level, Painting/Drawing category and the English drama presentation.
Huarueapittayakhom School had also received will probably represent Maha Sarakham province for the incoming Northeastern regional competition.

The entire educational activity will widens every participants Knowledge and develop individual talent, skills, capabilities and pitentials.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น