วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

หัวเรือพิทฯกิจกรรมวันกีฬาต้านยาเสพติด 
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 18 กันยายน 2557 มีการแข่งขันฟุตบอล7คน ประเภทชาย-หญิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น