วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

21เมษายน 2559 ท่านผอ.ดร.ชูชาติ สิทธิสาร และคณะครูโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ร่วมงานกิจกรรมสรงกู่บ้านแดง สรงน้ำพระหน้าโรงเรียน และสรงน้ำปู่ขาว เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ชาวโรงเรียนหัวเรือพิทยาคมทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น