วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

4 เมษายน 2559 คุณครู วิทย์ คณิต และอังกฤษ เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS) ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น