วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

21-29 มีนาคม 2559 โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำแผนงบประมาณ ของ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น