วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

12 พฤษภาคม 2559

12 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่สำหรับม.1 และ ม.4 
บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง
(ชมภาพแบบขนาดใหญ่คลิกที่ภาพได้เลยครับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น