วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

16 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมรับน้องใหม่ เฟรชชี่ ม.1และม.4 
บรรยยากาศสนุกสนานไม่เน้นสายโหด แต่เน้นฮา 
มีคุณครูดูแลใกล้ชิด โดย พี่พี่ ม.6 เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เสริมสร้าง 
การเป็นคนดี มีวินัย รักครอบครัว รักสถาบันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น