วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ข่าวฝากจากวิชาการ นักเรียนเข้าใหม่ ม.1และม.4 
มาปฐมนิเทศในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 
ส่วนนักเรียนทุกคนมาเรียนเปิดเทอมตามปกติเช็คเวลาเรียนด้วย 
ในวันแรกวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ใส่ชุดนักเรียนแบบเดิมมาก่อนนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น