วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

29 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเดินสวนสนามและปฏิญาณตนของกองลูกเสือโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น