วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมรับประเมินโรงเรียนพอเพียง 
ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ 
ท่านผอ.ภูดิท ผือโย ท่านศน.วดี แคนสุข และคุณวันเพ็ญ ภูเขม่า เป็นอย่างสูงครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น