วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

17 ธันวาคม 2560 คณะครูหัวเรือพิทยาคม
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
ณ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น