วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คุณครูตรี ราตรี ประเศรษโฐ คนเก่งศิลปะ 
ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนจังหวัดมหาสารคามไปแข่งขันวาดภาพระดับภาค
ที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สุดยอดมาก หัวเรือพิทยาคมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น