วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

20 ธันวาคม 2560 
ท่านทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
และท่านวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอวาปีปทุม 
มาให้กำลังใจทีมนักแสดงแสดงแสงสีเสียง
นักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคมทุกคน 
ในงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน 
ประจำปี 2560 ขอขอบพระคุณมากครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น