วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กีฬาแบตมินตันโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
จากการแข่งขันกีฬาองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น"ภูเก็ตเกมส์"ครั้งที่35
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น